torsdag 1 augusti 2013

Prästgatan

Att vandra på Prästgatan ger en mer genuin känsla av hur det var att leva i Gamla Stan för ett antal hundra år sedan. Varför? Jo för att på Prästgatan finns inte så många butiker och restauranger.
Den södra delen av Prästgatan kallades på 1700-talet för Tyska Prästgatan till skillnad från den norra delen som då benämndes Svenska Prästgatan. Varför det? Jo Tyska Kyrkan ligger mot söder och Storkyrkan i norr.
Nära Storkyrkan låg tidigare Helvetesgränd. Tomten kallades Helvetet möjligen beroende på att bödeln hade sin bostad i på den tomten.
På Prästgatan kan man finna en runsten från 1000-talet samt målaren Carl Larssons födelsehus.